• 031 382 248
  • info@ambit.si

Prednosti

- Velik prihranek pri stroških poštnine.

- Popolna dokazljivost o pošiljkah z vso vsebino, datumom in uro pošiljanja.

- Uporaba obstoječih elektronskih naslovov.

- Potrdilo o prejetju pošiljke.

- Potrjuje točno vsebino z vsemi prilogami.

- Možna notarska potrditev vsebine in podatkov o pošiljki za posebne potrebe.

- Uporabnik lahko izbere ali prejemnika takega sporočila obvesti o uporabi Notary.Emaila ali ne.

- Enkriptirano hranjenje vsebin in 100% diskretnost in varnost podatkov.

- Enoletno hranjenje sporočil (z možnostjo podaljšanja).

Prihranki

prihranek

 

Splošni pogoji uporabe

- Notary.Email je servis, ki ga uporabnik uporablja izključno v skladu z navodili in pogoji uporabe.

- Notary.Email omogoča pošiljanje elektronske pošte na način, da je pošiljatelj, pošiljanje, naslovnik, čas in vsebina poslanega sporočila dokazljiva.

- Po poslanem sporočilu uporabnik prejme potrditev sprejema sporočila v hrambo. Prejem potrditve je nujen pogoj za to, da uporabnik ve, da je bilo sporočilo uspešno poslano in da je varno shranjeno v shrambi pri Notary.Email servisu. Ob prejemu obvestila uporabnik prejme ključ za odklepanje s katerim lahko naroči izdajo potrdila pošiljanja in vsebine sporočila. Brez ključa, odklepanje in dešifriranje sporočila ni mogoče.

- Notary.Email hrani sporočila v kriptirani obliki izključno v namen reprodukcije v primeru potrebe po dokazovanju pošiljatelja, časa, naslovnika in vsebine sporočila. Vsak začetek postopka priprave dokaza se izvede izključno na zahtevo uporabnika.

- Notary.Email brez izrecne zahteve uporabnika ne dostopa do podatkov na strežnikih v uporabi uporabnika in se zavezuje k popolnemu spoštovanju zasebnosti uporabnika. Vsi podatki elektronske pošte se hrani v kriptirani obliki, katere lahko s ključem odklepa samo uporabnik. Zaposleni, lastniki in upravljavci Notary.Email sistema ne morejo dostopati do vsebine sporočil.

- Notary.Email svojo ponudbo oblikuje v uporabniške pakete. Če količina podatkov preseže naročeni paket storitev, bo Notary.Email uporabnika o preseganju kvote obvestil in obračunal razliko v porabi, po potrebi pa v soglasju z uporabnikom povečal paket na naslednjega, ki ustreza trenutnim potrebam uporabnika.

- Notary.Email na zahtevo izda potrdilo o poslanem elektronskem sporočilu. Potrdilo vsebuje podatke o pošiljatelju, naslovu sporočila, datumu in uri, naslovniku in vsebino samega sporočila in priponk k sporočilu.

- Uporabnik za potrebe dokazovanja v sodnih in upravnih postopkih ter v drugih primerih dokazovanja lahko naroči tudi notarsko potrdilo, ki je javna listina in ga notar izda v skladu z določbo 68. člena Zakona o notariatu. Notarsko potrdilo se uporabniku zaračuna dodatno po veljavni notarski tarifi, cene pa so objavljene na spletni strani ⦁ https://notary.email.

- Naročilo notarju v imenu uporabnika posreduje Viva.Fit d.o.o. ali njegovi distributerji, račun za notarsko storitev pa uporabnik plača pred izdajo notarskega potrdila.

- Notary.Email je v beta fazi in uporabnikom jamči delovanje servisa »kot je«. Notary.Email in njegov upravljavec se bo po najboljših močeh zavzel za nemoteno delovanje storitve. Notary.Email in njegov lastnik ne prevzema odgovornosti za morebitne direktne ali posredne izgube, ki bi lahko po spletu okoliščin nastale uporabniku in so posledica višje sile, izpadov internetnih povezav in strežnikov, okvar na strojni opremi uporabnika, kot tudi vseh ostalih dejavnikov, s katerimi ne upravlja upravljavec servisa Notary.Email.

- Notary.Email ni nadomestilo za pošiljanje klasične pošte, če veljavna zakonodaja ali dogovori med strankami narekujejo uporabo klasične pošte. Uporabnik lahko uporabi storitev kot dodatno obveščanje, ki služi zaščiti vsebine sporočila.